Om meg

Jeg har bodd i Norge siden 1989. Jeg kommer opprinnelig fra Peru, der har jeg studert PR/Kommunikasjon i ITAE og Samfunnsfag og historie ved Universidad Nacional del Centro del Peru. Jeg er mor til to voksne barn og har to barnebarn.

Jeg er opptatt av å bidra på best mulig måte i samfunnet ut i fra situasjonen jeg er i. Jeg er opptatt av terapi, dialog, helse, meditasjon og kunst.

Jeg har arbeidet  som Kommunikasjons leder ved Universidad Nacional del Centro del Peru. Som sykepleier i Stord kommune og  Hurdal Opptreningssenter. Som geriatrisk sykepleier i Eidsvoll,  Nesodden og Rælingen kommuner. Som psykiatrisk sykepleier ved Akershus universitetsykehus.

Jeg ble utsatt for et trafikkuhell for 14 år siden. Erfaringene som pasient etter hendelsen har hjulpet meg mye  i min praksis som terapeut.
Jeg er utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og driver egen praksis som gestaltterapeut.

Sykepleie utdanningen tok jeg ved Høgskolen Stord/Haugesund i 1996.  Senere tok jeg videreutdanninger i Geriatri i 1999, og Psykisk helsearbeid i 2002, begge ved Diakonhjemmet Høyskole i Oslo.

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening NGF, har taushetsplikt og følger forenings etiske Retningslinjer NGF.
Jeg er medlem av Norsk Forening for Familieterapi.  Jeg arbeider som sykepleier i Asker kommune, og er medlem av Norsk Sykepleierforbund NSF.