Gestaltterapi

Gestaltterapi er en erfarings- og relasjonsbasert psykoterapi.

I klientrelasjon med Isabel får du erfaringer som kan gi deg nye erkjennelser og innsikter om deg selv.

Viser til informasjonsfilmen fra Norsk Gestalt Forening.

Gestaltterapi er en samtaleterapi hvor terapeuten er oppmerksom på hele mennesket: tanker, følelser og kroppslige uttrykk.

Gestaltterapi er en opplevelsesprosess og kreativt orientert psykoterapi.

I gestaltterapi er forholdet mellom klienten og terapeuten viktig. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et Jeg-Du forhold. Derfor fokuser gestaltterapi på det relasjonelle, altså på det som skjer i situasjonen, i møtet mellom terapeuten og klienten.

Hensikten med gestaltterapi er å støtte klientens evne til å oppdage muligheter, slik at han/hun kan ta hensiktsmessige valg og derved påvirke sin egen livssituasjon.

Gestaltterapi har røtter i humanistisk eksistensiell psykologi. Denne terapiformen er den mest anvendte psykoterapiformen i Europa i dag.

Gestaltterapi passer for alle.